DƯƠNG LỊCH

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện

Lời phật dạy

Giáo lý của ta là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin.

Tin tức

Không có chuyện cụ bà ăn chay trường thèm "bữa cơm ngon"

Sáng nay, 22-12, CTV Giác Ngộ ở Quảng Nam chia sẻ thông tin – thực hư về một cụ bà tín tâm ăn chay trường lại thành “người đói khát – thèm cá thịt” được nhiều người thương xót – và cho biết, đây là

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh

Hôm nay chúng ta có khóa tu niệm Phật, kèm theo trai đàn chẩn tế bạt độ. Tại sao chúng ta làm như vậy. Khi ta niệm Phật mời gọi tất cả hương linh sanh trên đất nước này và chết trên đất nước này

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Đọc thêm

Đạo và Đời

Thiền ... giữa đường

Đạo Phật đơn giản mà rắc rối như một dòng sông. Trăm nguồn trộn chung về một nhánh; trăm nhánh trộn chung về một dòng; và trăm dòng rồi cuối cùng cũng xuôi ra biển cả… Đối với một người Mỹ làm việc bình thường

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Thực hành Pháp để báo ơn Phật

Sau khi Thành đạo dưới cội bồ-đề, Đức Bổn Sư đã suy nghĩ đến việc liệu có nên đem Chánh pháp mà Ngài liễu ngộ được truyền bá để làm lợi lạc quần sanh hay lập tức nhập vô dư y Niết-bàn. Bởi lẽ Chánh

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Đọc thêm

Thư Viện Ảnh