Tổng quan khu di tích

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai 7 Tháng Mười Một, 2016 7:53

Cụm di tích Đền – Chùa làng Trù Ninh là nơi thờ tự các vị Phật, Mẫu, Thần. Đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, các hoạt động văn hóa khác như : lễ hội v.v… Di tích nằm trên địa bàn làng Trù Ninh – xã Hoằng Đạt – huyện Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa. Những sản phẩm mà cha ông ta để lại cho ngày nay là những mái đền , pho tượng, những bức cửa võng mang giá trị cao về truyền thống điêu khắc của dân tộc Việt Nam ở những giai đoạn xa xưa . Đó là một minh chứng đáng quý, đáng tự hào ít nơi có được. Di tích nằm ngay ở đầu làng Trù Ninh, quay mặt về phía sông Tuần Ngư, phong cảnh thật hữu tình: tiền thủy, hậu thủy, tạo nên độ thông thoáng, mát mẻ cho cảnh quan di tích.

Cụm di tích Đền – Chùa làng Trù ninh là nơi thờ và phối thờ Phật và nhiều vị Thần có công với dân với nước. Để tiện cho việc theo dõi , chúng tôi xin được giới thiệu từng di tích một .

Trước tiên là : Đền thờ Thần Cao Sơn.

Căn cứ vào 10 đạo sắc phong hiện đang lưu giữ tại chùa và theo sách Thanh Hóa chủ thần lục thì : làng Trù Ninh trước đây có thờ Thần Cao Sơn .

Sự tích Thần Cao Sơn theo thần tích thì Thần húy là Cao Hiển , tự Văn Trường. Ông là người  Bảo Sơn đất Minh Lương. Ông thi đỗ Tiến sỹ đời vua Tống Hy Ninh. Mẹ họ Đào, do cảm mộng mà mang thai sinh ra ông ngày 20/ 8 năm Bính Ngọ . Ông  là người có tư chất thông minh, anh hùng  hào kiệt. 15 tuổi mồ côi mẹ , ở nhà chuyên tâm vào việc học  hành,  do vậy các sách sử ông đều thông thuộc . Khi thi đỗ Tiến sĩ vua Tống khen thưởng , muốn gả công chúa cho, ông không nhận và ở lại triều giữ chức Thừa tướng. Năm 30 tuổi, vâng mệnh đi đánh giặc Đông Di , thắng trận trở về ông được phong Nguyên soái Đại tướng quân . Lúc ông 90 tuổi , ông cáo quan trở về trí sĩ , nhưng triều đình không cho mà sai ông sang trấn ở nước Nam Bang . Lúc bấy giờ  nước Nam  đang có giặc phương Nam đến quấy nhiễu , ông nhận chức ở trấn Nghệ An . Khi đi qua trang Phúc Lâm , huyện Vĩnh Phúc  ( Nay là làng Còng huyện Vĩnh Lộc) thấy phong cảnh nơi đây đẹp đẽ sơn thủy hữu tình , bèn lập cung sở đóng quân trên núi. Khi thắng giặc ông trở về khao thưởng quân sĩ, đồng thời thưởng cho dân làng 60 quan tiền . Ở Nghệ An ông cũng lập cung trên núi. Về sau ông mất, thọ 103 tuổi.

Đến đời vua Lê Lợi đi đánh đuổi  giặc Minh, khi qua làng này cho quân nghỉ lại,  có Thần hiển ứng báo mộng giúp vua đánh thắng giặc. Khi thắng trận trở về vua ban sắc phong, viết chữ lên gỗ lập đền thờ Ngài tại làng Bái Ninh ( Nay là thôn Trù Ninh) . Đời vua Lê Hiển Tông được ban tới 42 cặp mỹ tự. Đến đời Nguyễn được ban thêm là : Giao Linh Đôn Tĩnh , hung tuấn Trác Vỹ , Dực bảo trung hưng , Cao Sơn tịnh quốc Thượng Đẳng Thần  ( Nội dung các sắc xin xem ở phần phụ lục )

Theo sách địa chí văn hóa Hoằng Hóa nhà xuất bản KHXH 2000 thì nhân vật Thần Cao Sơn  còn có sự tích : Lúc sinh thời Ngài có tên là Tế Giang  cử sĩ, giỏi về chữa bệnh , nổi tiếng là vị Thần Y. Từ xưa đến nay,  dân chúng gần xa bị ốm đau thường đến cầu khấn đảo bệnh, cầu tự,  cầu duyên , cầu tài lộc,  đều thấy linh ứng.

Cho đến nay, chùa Trù Ninh vẫn chưa xác định chính xác lịch sử của chùa có từ khi nào. Căn cứ vào hệ thống tượng thờ  và các di vật còn lại thì có lẽ chùa xuất hiện vào khoảng năm 1520. Các pho tượng hiện còn lưu giữ tại chùa là những pho mộc tượng cổ , mang đậm giá trị điêu khắc thời hậu Lê. Hệ thống tượng Phật phần nào vẫn đầy đủ , kích thước không to quá so với thiết điện không gian của ngôi chùa làng.

Trải qua bao biến động của thời gian, sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên ,  và bị máy bay Mỹ bắn phá , bỏ bom  thời kỳ chiến tranh chống Mỹ . Các di vật một số thì bị hư hỏng, một số bị mất , phần kiến trúc không còn nguyên trạng như xưa.

Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

DƯƠNG LỊCH

tháng tám, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng tám, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện