Kiến thức Phật giáo

Quan niệm của Phật giáo về cải đạo

Cải đạo là sự thay đổi niềm tin, chuyển từ tôn giáo này qua tôn giáo khác khi người ta thấy tôn giáo mới thích hợp với họ hơn là tôn giáo mà họ đang theo. Và đây là hiện tượng bình thường trong đời sống tín ngưỡng của con người. Có nhiều lý do để một người theo một tôn giáo và cũng có nhiều lý do để họ

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Làm Thế Nào Để Phát Triển Tâm Không Dính Mắc

Người ta nói rằng một trong những vị tổ sư lớn của truyền thống Thiền là tổ Huệ Năng (Hui Neng), đã giác ngộ khi ngài nghe một câu kệ trong Kinh Kim Cương (một trong những bài giảng dạy chính yếu của Đức Phật). Câu kệ đó có thể được dịch bằng nhiều lối khác nhau, tuy nhiên,

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Ý nghĩa Đức Phật thành đạo

Con người là tối thượng  Đức Thế Tôn là bậc Đại giác ngộ khai sáng đạo Phật. Ngài là một người như bao nhiêu người nhưng tự giác ngộ chân lý, rồi đem sự giác ngộ ấy dạy lại cho con người. Chúng ta đừng lầm lạc, khi dán sau lưng Ngài những nhãn hiệu mà chính Ngài không thừa nhận. Chúng

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Ý nghĩa danh hiệu của chư Phật

Hàng ngày các Phật tử có thể “Xưng danh hiệu” hay “Niệm danh hiệu” của chư Phật, tức là đọc tên của chư Phật và tưởng nhớ đến các ngài. Tưởng nhớ đến các ngài là cốt học và làm theo những lời dạy của các ngài.

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai
DƯƠNG LỊCH

tháng sáu, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng sáu, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện