Phật giáo trong đời sống

Bốn pháp đưa đến hạnh phúc

Đức Phật khi dạy pháp gì cho đệ tử cũng nghĩ đến hạnh phúc hiện tại của người đệ tử của mình, và lời dạy ấy phải thiết thực được ứng dụng ngay trong hiện tại và kết quả cũng được đem lại ngay trong

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

An trú trong hiện tại

Vô thường của tâm linh là một sự thay đổi liên tục, không khi nào ngưng nghỉ. Những hiện trạng khổ đau, những tham dục là ngọn lửa luôn luôn cháy trong lòng con người qua nhiều thế hệ của quá khứ và hiện tại.

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Phật tử và việc ăn chay

Lời Phật dạy: “Ăn chay là cốt yếu để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng. Phật tử không lý nào lại không thực hành đức từ bi trong đời sống của mình từ ý nghĩ, lời nói, cho đến cách ăn

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

12 câu hỏi về cuộc đời

 Làm người, chúng ta cần phải thời khắc tự mình phản tỉnh lấy chính mình, mới có đủ năng lực tu bồi đức hạnh, tiến tu đạo nghiệp. Dưới đây là 12 vấn đề mà chúng ta cần nên tư duy phản tỉnh tự hỏi

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai
DƯƠNG LỊCH

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện